برای تجربه بهتر در مشاهده و سمع، از هدفون مناسب و صفحه نمایش بزرگ استفاده نمایید.

توضیحات:

رونکای نوعی ویز با فرکانس پایین و صدای بم است. این صدای ممتد، هم در دم و هم در بازدم شنیده می‌شود. رونکای اغلب صدایی شبیه به صدای خروپف و یا قاروقور معده می‌باشد.


نشسته
Sitting

چهارمین فضای بین‌دنده‌ای خلفی
posterior-4l

دیافراگم
Diaphragm
Patient