برای تجربه بهتر در مشاهده و سمع، از هدفون مناسب و صفحه نمایش بزرگ استفاده نمایید.

توضیحات:

استریدور به علت باریکی یا انسداد مجاری هوایی فوقانی ایجاد می‌شود. معمولاً این صدا حتی بدون گوشی پزشکی نیز قابل شنیدن است. این صدا در 10 تا 20 درصد بیماران اکستوبه شده ایجاد می‌شود. استریدور صدایی بلند و زیر (با فرکانس بالا) است که اغلب در طی دم شنیده می‌شود اما ممکن است در کل چرخه‌ی تنفس نیز شنیده شود.


نشسته
Sitting

سومین فضای بین‌دنده‌ای خلفی
posterior-3l

دیافراگم
Diaphragm
Patient