برای تجربه بهتر در مشاهده و سمع، از هدفون مناسب و صفحه نمایش بزرگ استفاده نمایید.

توضیحات:

استریدور به علت باریکی یا انسداد مجاری هوایی فوقانی ایجاد می‌شود. معمولاً این صدا حتی بدون گوشی پزشکی نیز قابل شنیدن است. این صدا در 10 تا 20 درصد بیماران اکستوبه شده ایجاد می‌شود. استریدور صدایی بلند و زیر (با فرکانس بالا) است که اغلب در طی دم شنیده می‌شود اما ممکن است در کل چرخه‌ی تنفس نیز شنیده شود.

Sitting
نشسته
posterior-3l
سومین فضای بین‌دنده‌ای خلفی
Diaphragm
دیافراگم
Patient