برای تجربه بهتر در مشاهده و سمع، از هدفون مناسب و صفحه نمایش بزرگ استفاده نمایید.

توضیحات:

صداهای وزیکولار تقلیل‌یافته، در مقایسه با صدای وزیکولار طبیعی، شدت و استحکام کم‌تری دارند. این صدا در بیمارانی که حجم کم‌تری از هوا را تبادل می‌کنند شنیده می‌شود.


نشسته
Sitting

سومین فضای بین‌دنده‌ای خلفی
posterior-3l

دیافراگم
Diaphragm
Patient