برای تجربه بهتر در مشاهده و سمع، از هدفون مناسب و صفحه نمایش بزرگ استفاده نمایید.

توضیحات:

صداهای وزیکولار تقلیل‌یافته، در مقایسه با صدای وزیکولار طبیعی، شدت و استحکام کم‌تری دارند. این صدا در بیمارانی که حجم کم‌تری از هوا را تبادل می‌کنند شنیده می‌شود.

Sitting
نشسته
posterior-3l
سومین فضای بین‌دنده‌ای خلفی
Diaphragm
دیافراگم
Patient