برای تجربه بهتر در مشاهده و سمع، از هدفون مناسب و صفحه نمایش بزرگ استفاده نمایید.

توضیحات:

صداهای تنفسی وزیکولار، صداهایی بم (با فرکانس پایین) و نرم هستند در طی دم شبیه به خش‌خش بوده و هنگام بازدم نرم‌تر شنیده می‌شوند.

Sitting
نشسته
posterior-4l
چهارمین فضای بین‌دنده‌ای خلفی
Diaphragm
دیافراگم
Patient