برای تجربه بهتر در مشاهده و سمع، از هدفون مناسب و صفحه نمایش بزرگ استفاده نمایید.

توضیحات:

صداهای تنفسی وزیکولار، صداهایی بم (با فرکانس پایین) و نرم هستند در طی دم شبیه به خش‌خش بوده و هنگام بازدم نرم‌تر شنیده می‌شوند.


نشسته
Sitting

چهارمین فضای بین‌دنده‌ای خلفی
posterior-4l

دیافراگم
Diaphragm
Patient