برای تجربه بهتر در مشاهده و سمع، از هدفون مناسب و صفحه نمایش بزرگ استفاده نمایید.

توضیحات:

ویز ریوی صدایی ممتد و آهنگین است. این صدا می‌تواند زیر (با فرکانس بالا) و یا بم (با فرکانس پایین) باشد. نوع زیر آن شبیه به جیغ و نوع بم آن شبیه به خرناس یا ناله شنیده می‌شود.


نشسته
Sitting

سومین فضای بین‌دنده‌ای خلفی
posterior-3l

دیافراگم
Diaphragm
Patient