قرعه کشی ویژه زمستانه نبض

قرعه کشی ویژه زمستانه نبض
دو دستگاه NS0 و یک دستگاه NS1 - Classic ویژه دانشجویان مامایی و هوشبری
صفحه اینستاگرام نبض
قرعه کشی ویژه زمستانه نبض
2 دستگاه NS0 ویژه تمام کاربرانی که در سایت ثبت نام نموده و پروفایل کاربری خود را کامل کرده اند
ثبت نام در سایت