سوفل های دیاستولیک - نبض هوشمند سلامت

سوفل های دیاستولیک

برچسب‌ها:سمع قلب
تاریخ بارگذاری:۱۳۹۹/۳/۶
تاریخ آخرین ویرایش:۱۴۰۱/۶/۱۹
تخصصی

در مقاله های قبلی در رابطه با سوفل های سیستولیک صحبت کردیم و انواع آن ها را مورد بررسی قرار دادیم. در این مقاله قرار است تا با نوع دیگر سوفل ها موسوم به سوفل های دیاستولیک آشنا شویم و بیشتر درباره آن ها و تشخیص و نحوه معاینه آن ها بدانیم.

 

نارسایی آئورت (Aortic Regurgitation) - خفیف

این مثالی از نارسایی خفیف آئورت است که می‌تواند به‌وسیله دریچه دو لَتی (ضخیم‌شده) آئورت ایجاد شود.
صدای اول قلب به خاطر بسته شدن ناقص لت‌های دریچه میترال ضعیف است.
به فاصله 75 میلی‌ثانیه از صدای اول قلب، یک کلیک جهشی آئورت (AEC) شنیده می‌شود.
صدای S2 طبیعی است.
سیستول صدایی ندارد.
این سوفل نزولی را که اوج بلندی دارد و نیمه اول دیاستول را اشغال کرده می‌توان بلافاصله پس از صدای دوم قلب شنید.
بهترین محل برای شنیدن سوفل، نقطه اِرب (Erb's Point) است و اگر بیمار در حالت نشسته به جلو خم شود و نفسش را پس از بازدم حبس کند صدا شدت می‌یابد.

نارسایی آئورت (Aortic Regurgitation) خفیف - نبض آوا

محل سمع: نقطه اِرب
وضعیت: خم‌شده به جلو در حال نشستن

 

نارسایی دریچه ریه (Pulmonic Regurgitation) - خفیف

این سوفل می‌تواند در اثر عفونت لَت‌های دریچه ریوی ایجاد شود.
صداهای اول و دوم قلب طبیعی هستند (S2 جداشدگی دارد.)
سیستول صدایی ندارد.
این سوفل نزولی را که اوج بلندی دارد و نیمه اول دیاستول را اشغال کرده می‌توان بلافاصله پس از صدای دوم قلب شنید.
بهترین محل برای شنیدن سوفل، ناحیه پولمونری است و با نشستن و خم شدن بیمار به سمت جلو صدا شدت می‌یابد.
شدت سوفل با دم افزایش می‌یابد که نشان می‌دهد سوفل منشأ در سمت راست دارد.

نارسایی دریچه ریه (Pulmonic Regurgitation) خفیف - نبض هوشمند سلامت

محل سمع: پولمونری
وضعیت: خم‌شده به جلو در حال نشستن

 

تنگی دریچه میترال (Mitral Stenosis) - خفیف

این مثالی از تنگی خفیف دریچه میترال است که شایع‌ترین علت آن بیماری روماتیسم قلبی است.
شدت صدای اول قلب به دلیل ضخیم‌شدن مختصر لَت‌های دریچه میترال افزایش‌یافته است.
صدای دوم قلب طبیعی و جدا نشده است.
سیستول صدایی ندارد.
یک صدای اسنپ باز شدن (Opening Snap)، 100 میلی‌ثانیه پس از شروع دیاستول شنیده می‌شود. هرچه تنگی دریچه میترال شدت بیشتری یابد، صدای اسنپ باز شدن، زمان زودتری از دیاستول رخ خواهد داد.
به دنبال صدای باز شدن ناگهانی یک سوفل لوزی شکل با فرکانس کم می‌آید. برای شنیدن این سوفل از قسمت زنگوله‌ای استتوسکوپ استفاده کنید.

تنگی دریچه میترال (Mitral Stenosis) خفیف - نبض آوا

محل سمع: میترال
وضعیت: سوپاین، دراز کشیده به سمت پهلوی چپ

 

تنگی دریچه میترال - متوسط

این مثالی از تنگی متوسط دریچه میترال است که شایع‌ترین علت آن بیماری روماتیسم قلبی است.
شدت صدای اول قلب به دلیل ضخیم‌شدن متوسط لَت‌های دریچه میترال افزایش‌یافته است.
صدای دوم قلب طبیعی و جدا نشده است.
سیستول صدایی ندارد.
یک صدای اسنپ باز شدن، 75 میلی‌ثانیه پس از شروع دیاستول شنیده می‌شود. هرچه تنگی دریچه میترال شدت بیشتری یابد، صدای اسنپ باز شدن زمان زودتری از دیاستول رخ خواهد داد.
به دنبال صدای باز شدن ناگهانی یک سوفل لوزی شکل با فرکانس کم می‌آید. برای شنیدن این سوفل از قسمت زنگوله‌ای استتوسکوپ استفاده کنید.
به دلیل انقباض دهلیز چپ، سوفل دومی در اواخر دیاستول وجود دارد.

تنگی دریچه میترال متوسط - شرکت نبض

محل سمع: میترال
وضعیت: سوپاین، درازکشیده به سمت پهلوی چپ

 

تنگی دریچه میترال - شدید

این مثالی از تنگی شدید دریچه میترال است که شایع‌ترین علت آن بیماری روماتیسم قلبی است.
شدت صدای اول قلب به دلیل ضخیم‌شدن شدید لَت‌های دریچه میترال کاهش‌یافته است.
صدای دوم قلب طبیعی و جدا نشده است.
سیستول صدایی ندارد.
یک صدای اسنپ باز شدن، 50 میلی‌ثانیه پس از شروع دیاستول شنیده می‌شود. هرچه تنگی دریچه میترال شدت بیشتری یابد، صدای اسنپ باز شدن زمان زودتری از دیاستول رخ خواهد داد.
به دنبال صدای باز شدن ناگهانی سوفل با فرکانس کم اتفاق می‌افتد که بقیه دیاستول را اشغال می‌کند. دو سوم ابتدایی سوفل لوزی شکل است و باقی آن صعودی است. برای شنیدن این سوفل از قسمت زنگوله‌ای استتوسکوپ استفاده کنید.

تنگی دریچه میترال شدید - نبض آوا

محل سمع: میترال
وضعیت: سوپاین، درازکشیده به سمت پهلوی چپ

 

تنگی دریچه سه لتی (Tricuspid Stenosis) - متوسط

این مثالی از تنگی متوسط دریچه سه‌لتی است که شایع‌ترین علت آن بیماری روماتیسم قلبی است.
شدت صدای اول قلب به دلیل ضخیم‌شدن متوسط لَت‌های دریچه سه‌لتی افزایش‌یافته است.
صدای دوم قلب طبیعی و جدا نشده است.
سیستول صدایی ندارد.
صدای باز شدن ناگهانی دریچه سه‌لتی شنیده می‌شود و به دنبال آن یک سوفل لوزی شکل با فرکانس کم اتفاق می‌افتد. برای شنیدن این سوفل از قسمت زنگوله‌ای استتوسکوپ استفاده کنید.
به دلیل انقباض دهلیز راست، سوفل دومی در اواخر دیاستول شنیده می‌شود.
در این مثال، شدت سوفل و صدای باز شدن ناگهانی دریچه سه‌لتی با تنفس افزایش می‌یابد.

تنگی دریچه سه لتی (Tricuspid Stenosis) متوسط - نبض هوشمند سلامت

محل سمع: سه‌لتی
وضعیت: سوپاین

 

اشتراک‌گذاری مقاله

نظرات: 0 عددافزودن نظر

مطالب مشابه

مشاهده همه